Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 6. Pogranicza, mniejszości, regiony


23.06., 11.45-13.45, 6.1 Pogranicza, mniejszości, regiony
Zbigniew Greń: Miejsce śląskoznawstwa w badaniach polonistycznych
Piotr Kocyba: Dyskusja nad statusem mowy Ślązaków w ślepej ulicy – powody i perspektywy
Monika Mazurek-Janasik: Po co mniejszości język – przypadek Kaszubów
Adela Kożyczkowska: Język kaszubski: peryferia językowa jako miejsce radykalnego otwarcia. Przyczynek do namysłu nad praktykami metodologii pozycjonowania
Anna-Maria Meyer: Polska jako kraj wielojęzyczny – polszczyzna w kontakcie z językami mniejszościowymi
Artur Jabłoński: Słupska szkoła badań nad literaturą kaszubską

23.06., 17.15-18.45, 6.2 Pogranicza, mniejszości, regiony
Jan Fellerer: Kwestia substratu ukraińskiego w gwarze lwowskiej sprzed 1939 roku na przykładzie fonetyki międzywyrazowej i związków rządu
Karolina Pospiszil: Regiolęki, czyli o nieswoim i nieobcym
Alla Kozhinova: Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego kresów wschodnich
Olesia Lazarenko: Język polski jako lingua franca na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku

24.06., 15.00-17.00, 6.3 Pogranicza, mniejszości, regiony
Kai Witzlack-Makarevich: Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego
Marcin Raiman: Sytuacja języka polskiego w Brazylii na tle innych mniejszości językowych
Marina Belokoneva-Shiukashvili, Iwona Morawska: Dylematy tożsamościowe i sposoby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej
Olga Pawluk: Spojrzenie na termin „Polonia”– zagadnienia tożsamości
Monika Salmon-Siama: Budowanie pamięci wspomnieniami, czyli o obrazie Polski w międzypokoleniowym przekazie wśród Polonii francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais

24.06., 17.15-18.45, 6.4 Pogranicza, mniejszości, regiony
Ludmiła Kilewaja: Polacy Kazachstanu: transkulturowość i tożsamość
Lech Aleksy Suchomłynow: Funkcjonalność kategorii „Kreso-pogranicze” w badaniach ukraińskich polonistów
Anastasia Reis: Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski
Jan Patrick Zeller: Aktualny wpływ języka polskiego na morfoskładnię mówionego wariantu języka łemkowskiego

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności