Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Historia Kongresów:
1) Inauguracją kongresów polonistyki zagranicznej było spotkanie, które odbyło się we wrześniu 1998 roku w Warszawie. Zostało ono zorganizowane przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Wydział Polonistyki UW przy współudziale IBL PAN, UJ i UMCS. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa. Celem tego spotkania była pomoc w integracji środowiska polonistów zagranicznych i nawiązanie współpracy pomiędzy nimi i polonistami krajowymi. Postanowiono nadać spotkaniu tytuł Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej, wyrażając tym samym nadzieję, że będzie się on odbywał cyklicznie, realizując podstawowe cele: wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych w obszarze działalności polonistycznej poza granicami kraju i w ramach współpracy pomiędzy polonistyką zagraniczną i krajową.

2) Następne Kongresy w Gdańsku (Uniwersytet Gdański, czerwiec 2001 r.) i w Poznaniu (Uniwersytet Poznański, czerwiec 2006) realizowały konsekwentnie założenia sformułowane na inauguracyjnym Kongresie. III Kongres obradował pod hasłem „Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych”. Istotnym wydarzeniem w Poznaniu było rozwiązanie utworzonego wcześniej Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych i powołanie nowej instytucji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

3) IV Kongres Polonistyki Zagranicznej odbył się w Krakowie w 2008 r. Obradował pod hasłem „Polonistyka bez granic”. Zagadnieniem centralnym Kongresu był problem płynnych granic współczesnej polonistyki i otwarcia refleksji polonistycznej na zjawiska istniejące do tej pory poza jej zainteresowaniem. Jednakże uwagę zaprzątał również temat niwelowania granic wewnętrznych polonistyki – pomiędzy jej krajowym i zagranicznym obszarem.

4) Wolę integracji krajowych i zagranicznych środowisk polonistycznych wyrażał także Zjazd Polonistów, jaki odbył się w Katowicach w 2011 r. Przejawem tej idei był panel „Integracja środowiska polonistycznego”, w którym znalazły się wystąpienia poświęcone właśnie temu zagadnieniu.

5) V Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka wobec wyzwań współczesności” organizowany przez Uniwersytet w Opolu w 2012 r. był już de facto spotkaniem polonistów zagranicznych i krajowych, na którym wspólnie prezentowano działalność naukowo-badawczą i omawiano problemy dydaktyczne oraz instytucjonalne. Na nim właśnie w czasie obrad panelu „Bilans i perspektywy polonistyki zagranicznej” padła idea (prof. Tokimasa Sekiguchi) organizowania forum Światowego Kongresu Polonistów przy zachowaniu cyklicznych zjazdów polonistów krajowych.

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności