Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 3. Literatura


23.06., 11.45-13.45, 3.1.1 Literatura
Małgorzata Czermińska: Doświadczenie przestrzeni miejskiej w polskiej prozie współczesnej
Irina Adelgejm: Czas jako trauma, tekst jako autopsychoterapia. Na materiale prozy polskiej młodszych pokoleń początku XXI wieku
Maria Zadencka: Melancholijne podróże Tomasza Różyckiego
Rostysław Radyszewski: Profetyczne wizje w dzienniku Apolla Korzeniowskiego
Piotr Biłos: Dziennik współczesny: narodziny

23.06., 17.15-18.45, 3.1.2 Literatura
Anna Brzozowska-Krajka: Geotożsamość diasporyczna: o potrzebie zwrotu topograficznego w polonijnych badaniach kulturowo-literackich w USA
Natalia Sydiaczenko: Konceptosfera rozumu w artystycznym obrazie świata Czesława Miłosza
Anna Śliwa: „Czułość wszystkiego”. Rola zmysłów w prozie i „Tajnym dzienniku” Mirona Białoszewskiego
Feliks Tomaszewski: Mirona Białoszewskiego gra słowem i gra ze słowem. Uwagi na marginesie wiersza „Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”

24.06., 15.00-17.00, 3.2. Literatura
Swietłana Musijenko: Relacja: autor-bohater-widz w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
Ewa Skorupa: W labiryncie fizjonomiki. Nowe odczytania literatury na przykładzie powieści Elizy Orzeszkowej
Ariko Kato: Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego
Emiliano Ranocchi: Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieło sztuki
Andrea Meyer-Fraatz: Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800
Margreta Grigorowa: Obraz Myśliciela i jego oblicze polskie. Wędrówki transkulturowe

25.06., 9.30-11.30, 3.3. Literatura
Algis Kalėda: Transformacje i dekonstrukcje historiozoficzne (mit Wielkiego Księstwa w literaturze polskiej i litewskiej)
Elżbieta Dutka: Kresy, Europa, stolica świata i „otchłań w eterze”. Przestrzenie pamięci i zapomnienia w książce Tomasza Różyckiego „Tomi. Notatki z miejsca postoju”
Iwona Wróbel: Posthumanizm czy transhumanizm? Postawy bohaterów wobec istot ludzkich i bytów nie-ludzkich w twórczości Olgi Tokarczuk i Angeli Carter
Anna Pilch: Opowiadanie autoportretu. O narracji obrazu poetyckiego i ikonicznego
Katia Vandenborre: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego” – „Stacho” Janiny Mortkowiczowej
Helena Guk: Eksperymenty z kategoriami czasu w powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie rozdanie”

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności