Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 2. Historia literatury


23.06., 17.15-18.45, 2.1 Historia literatury
Jarosław Płuciennik: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej
Wojciech Kruszewski: Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie „Wstępu do historii litewskiej” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
Joanna Kulas: Kolista pieśń o prawie Bożym. Rotuły do synów swych Mikołaja Kochanowskiego a chrześcijańskie tradycje motywu Tabula Cebetis
Wojciech Kaczmarek: Chrześcijański wymiar literatury
Krystyna Barkowska, Andris Kazjukiewicz: Granica w utworach inflanckich pisarzy

24.06., 15.00-17.00, 2.2. Historia literatury
Rolf Fieguth: Romantyzm polski w kontekstach europejskich
Marek Stanisz: Początki polskiego romantyzmu w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich ostatnich lat
Helena Nielepko: Adam Mickiewicz jako bohater dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion” oraz powieści dokumentalnej Mieczysława Jastruna „Mickiewicz”
Leonid Malcew: Mickiewicz i Prusy Wschodnie
Anna Spólna: Poezja a rocznice. Aktualizacje tradycji Mickiewiczowskiej w świetle obchodów jubileuszy poety po 1945 roku

24.06., 17.15-18.45, 2.3. Historia literatury
Radostina Petrowa: Koncepcje ról społecznych pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym
Kamila Budrowska: Badania filologiczne nad cenzurą PRL. Nowe perspektywy historii literatury polskiej
Ana Žabkar Šalić: Przesunięcia w tematyce i kompozycji we współczesnej polskiej prozie – wybrane zagadnienia
Anna Artwińska: Holokaust w badaniach niemieckojęzycznej slawistyki

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności