Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 14. JPJO


23.06, 15.00-17.00, 14.1 Nauczanie w polskich szkołach
Beata Katarzyna Jędryka: Nauczyciel języka polskiego jako drugiego w polskiej szkole
Natalia Gruszka: Polskie szkoły w obliczu wyzwania – o nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcokrajowców
Agata Szybura: Diagnoza poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskich szkołach – prezentacja testów dla dzieci w wieku 6–12 lat
Agnieszka Jastrzębska: Wracam do Polski. O problemach migracyjnych nauczycieli i lektorów języka polskiego
Marianna Łacek: Rola nauczyciela szkoły sobotniej w motywowaniu młodzieży do uczenia się języka polskiego
Anna Dunin-Dudkowska: Specyfika kształcenia cudzoziemców na UMCS w świetle nowych wyzwań rzeczywistości

23.06, 15.00-17.00, 14.2 Nauczanie polonijne – język polski jako odziedziczony
Anna Seretny, Ewa Lipińska: Język odziedziczony – polszczyzna zagraniczna czy rodzima?
Bernadeta Niesporek-Szamburska: Integrowanie metod i działań w nauczaniu polonijnym
Anna Żurek: Badania nad językiem polskim jako odziedziczonym w kontekście bilingwizmu polsko-niemieckiego
Inesa Kuryan: Problem uzasadnienia „języka polskiego z domu" podczas procedury otrzymywania Karty Polaka na Białorusi
Irena Bogocz, Urszula Kolber: Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej

23.06, 15.00-17.00, 14.3 Techniki nauczania
Kathryn Northeast, Agnieszka Majewska: Prezentacja interaktywnych ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego w Niemczech
Monika Krzempek: Skuteczność stosowania różnorodnych metod i technik dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na początkowym etapie nauki (w oparciu o materiały zebrane w projekcie VILLA)
Małgorzata Małolepsza: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część I: nauczanie dorosłych
Ewa Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część II: nauczanie dzieci i młodzieży
Marta Ułańska, Karolina Fastyn, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska: „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1

23.06, 15.00-17.00, 14.4 Dialogi kulturowe i tożsamościowe
Michał Hanczakowski: Problem uchodźców w kontaktach polsko-czeskich w epoce dawnej
Anna Suchodolska: Tabu językowe oraz komunikacyjne używane przez imigrantów mieszkających w Polsce oraz izraelskich repatriantów
Agnieszka Suchy: Problematyka barier międzykulturowych w filmie i w literaturze: stosunki polsko-żydowskie w „Idzie” Pawła Pawlikowskiego oraz w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk i ich postrzeganie przez różne kręgi kulturowe
Andrzej Baranow: Dialog etnokulturowy wspólnot narodowych Litwy jako perspektywa badawcza polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Anna Roter-Bourkane: Traumatycznie o pięknie, pięknie o traumie – refleksje wykładowcy historii i literatury polskiej dla cudzoziemców w cyklu AMU-PIE
Andrzej Ruszer, Mao Rui: Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych

23.06, 15.00-17.00, 14.5 Treści nauczania i egzaminy
Izabela Wieczorek: Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym
Zyta Monika Oksztul: Czego Konstanty Ionescu nauczył się podczas rocznego pobytu w Polsce? Słów kilka o kulturze i realiach zawartych w podręczniku do nauki języka polskiego dla Rumunów prof. Stefana Glixellego
Agata Bogdańska: Matura z języka polskiego jako języka ojczystego (L1) w Szkołach Europejskich
Anna Tabisz: „Portfolio Językowe” – wykorzystanie EPJ w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego (na przykładzie sprawności mówienia)
Jacek Tomasz Kuchta: Certyfikaty z jpjo dla imigrantów
Ewa Węgrzak: Certyfikacja – wersja egzaminu „senior”

23.06, 15.00-17.00, 14.6 Polonistyki zagraniczne
Gabriela Olchowa: Nowe wyzwania polonistyki zagranicznej w XXI wieku na przykładzie Słowacji
Małgorzata Borkowska: Kierunek: Polska. Język i literatura polska w Bretanii (dydaktyka i badania)
Seyyal Körpe: Historia badań nad językiem i kulturą polską w Turcji
Jiřì Muryc: Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Helena Krasowska: Język polski na południowo-wschodniej Ukrainie
Magdalena Telus: Sytuacja języka polskiego w Niemczech

23.06, 15.00-17.00, 14.7 Polonistyki zagraniczne
Piotr Garncarek: Antropologiczna kategoria czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Altangerel Janchivsembee, Tsogzolmaa Tsogt-Ochir: Polonistyka w Mongolii
Roman Baron, Roman Madecki: Prezentacja dwutomowej publikacji „Česká polonistická studia” / „Czeskie badania nad Polską”
Joanna Zatorska: Polskie XVII-wieczne druki okolicznościowe w zamku Skokloster. Prezentacja projektu badawczego
Krystyna Jaworska: Dla kogo piszemy? Kilka uwag na marginesie czasopisma "pl.it" - organu włoskiego stowarzyszenia polonistów AIP oraz włoskich polonistycznych serii wydawniczych
Krystian Węgrzynek: Czyśmy „znakiem na sędźtwo ludu bożego” naznaczeni? O lekturach narodu wybranego i europejskiej edukacji regionalnej słów kilka

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności