Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 12. Glottodydaktyka


23.06., 11.45-13.45, 12.1 Glottodydaktyka
Grażyna Zarzycka: Indukcyjne nauczanie gramatyki języka polskiego – od teorii do praktyki
Dagmara Sobiecka: Punkty krytyczne dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej
Anna Seretny, Norbert Nowak: Dostępność leksykalno-gramatyczna tekstu – perspektywa glottodydaktyczna
Liliana Madelska: Pies czy kot, czyli o deegzotyzacji polszczyzny
Joanna Przyklenk: Teksty i ko(n)teksty nauki języków obcych w międzywojniu a kształcenie polonistyczne
Izabela Błaszczyk: Stosowanie trybu przypuszczającego u osób polskojęzycznych względnie heritage speaker w Niemczech

25.06., 9.30-11.30, 12.2 Glottodydaktyka
Ewa Komorowska: Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego w nauczaniu biznesowym
Żanna Jeroma: Nauczanie polskiego języka specjalistycznego
Agnieszka Zawadzka: Język polski jako kolejny język obcy – perspektywa niemiecka
Lesia Korol: Cechy systemu gramatycznego w polszczyźnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie
Eugenia Ustenko: Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów
Pavlo Levchuk: Język polski w życiu Ukraińców bez polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce

25.06., 11.45-13.45, 12.3 Glottodydaktyka
Wojciech Hofmański: Fenomen komunikatywności a proces glottodydaktynczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej
Iwona Janowska: Działania mediacyjne w glottodydaktyce
Jolanta Fiszbak: Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz integracji młodzieży polskiej żyjącej w diasporze
Maria Zielińska: Językowe zachowania grzecznościowe młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej (na przykładzie wybranych aktów etykiety)
Agnieszka Rydz: Polska kultura oczyma studenta ze Wschodu
Ewa Krauss: „Focus on form” w nauczaniu gramatyki języka polskiego w grupach posługujących się językiem polskim jako językiem dziedziczonym

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności