Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 11. Dydaktyka


24.06., 15.00-17.00, 11.1 Dydaktyka
Wiola Próchniak, Paweł Próchniak: W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal „Strony Poezji”)
Anna Ślósarz: Dydaktyka nowej humanistyki: szanse i nieuniknione zagrożenia
Krzysztof Biedrzycki: Język polski jako przedmiot szkolny w świetle badań edukacyjnych
Karolina Wawer: Postkolonializm a edukacja polonistyczna
Danuta Łazarska: Antropologia doświadczenia osoby ucznia. O koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej
Piotr Kajak: „Muzyka miasta” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka

24.06., 17.15-18.45, 11.2 Dydaktyka
Grażyna Tomaszewska: III cz. „Dziadów” wobec wyzwań współczesności
Artur Otton Firlej: Odmiana nazwisk w świetle kształcenia językowego. Rozważania teoretyczne
Jadwiga Kowalikowa: Dyskurs i styl edukacyjny czy style w edukacji?
Magdalena Wiażewicz: Język specjalistyczny i jego obraz w zintegrowanej dydaktyce edukacji zawodowej
Agata Maziarz: Nowoczesny polonista – technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach języka polskiego

25.06., 9.30-11.30, 11.3 Dydaktyka
Renate Miseviča-Trillitzsch: Błędy leksykalne a poziom zaawansowania uczących się języka polskiego jako obcego
Natalia Ananiewa: O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych
Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego
Jerzy Kowalewski: Badania statystyczne nad błędami językowymi uczących się języka polskiego na Ukrainie
Przemysław Turek: Błędy fonetyczne czy ortograficzne? Polscy internauci a ich problemy z polszczyzną
Roman Starz: Ortografia Polaków – nowe perspektywy

25.06, 11.45-13.45, 11.4 Dydaktyka
Jan Mazur: Rola lektora języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość
Adriana Prizel-Kania: E-edukacja polonistyczna – diagnoza
Grażyna Różańska: Literatura współczesna a szkolny kanon lektur
Jolanta Nocoń: Dydaktyczne aplikacje lingwistyki tekstu
Katarzyna Wądolny-Tatar: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
Halina Czuba: Teksty precedensowe jako element kompetencji kulturowej studentów uczących się języka obcego

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności