Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Sekcja 1. Polonistyka jako obszar nadziei


23.06., 11.45-13.45, 1.1. Polonistyka jako obszar nadziei
Petar Bunjak: Próba apologii badań nad recepcją literacką
Urszula Żydek-Bednarczuk: Słowo i obraz w glottodydaktyce
Tomasz Kunz: Teoria literatury jako inkluz kulturowych studiów literackich
Joanna Niżyńska, Tamara Trojanowska: Dla kogo i jak pisać historię literatury i kultury polskiej za granicą?
Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako (nie)możliwa perspektywa interpretacyjna literatury polskiej
Wolfgang F. Schwarz: Refleksje nad statusem kulturologii w kontekście nauk humanistycznych

23.06., 17.15-18.45, 1.2. Polonistyka jako obszar nadziei
Kalina Bahneva: Literatura polska – problem światowości
Magdalena Popiel: Kulturowa historia literatury w perspektywie twórczości artystów multimedialnych
Maria Delaperrière: Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną
Lidia Wiśniewska: Literatura jako obszar dwumityczności, czyli o mitograficznych zobowiązaniach filologii
Joanna Maj: Historie literatury polskiej – historiografia literacka wobec współczesnych metodologii

25.06., 9.30-11.30, 1.3. Polonistyka jako obszar nadziei
Bogdan Walczak: Polonistyka zagraniczna w kontekście współczesnych przeobrażeń edukacyjnych i globalnych zmian sytuacji językowej świata
Jarosław Ławski: Geopolityczne uwarunkowania badań polonistycznych: Europa Środkowo-Wschodnia
Anna Janicka: Problemy emancypacji kobiet w badaniach polonistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz. Nowe interpretacje – stare stereotypy. W stulecie śmierci pisarza
Anna Janus-Sitarz: Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją
Katarzyna Skowronek: Polonistyka na uczelni technicznej? Z doświadczeń pracy akademickiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

25.06., 11.45-13.45, 1.4. Polonistyka jako obszar nadziei
Stanisław Gajda: Lingwistyka. Lingwistyczna polonistyka wobec problemów / wyzwań naszych czasów
Magdalena Pastuchowa: Jaka wielonurtowość, czyli propozycja typologii polonistycznych badań językoznawczych
Celina Heliasz-Nowosielska: Percepcja zmienności metod badawczych w językoznawstwie polonistycznym
Irena Szczepankowska: Pozycja semantyki w polonistycznej nauce o języku
Aleksandra Janowska: Słowotwórstwo. Wyzwanie dydaktyczne
Małgorzata Kita: Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności