Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Panel VII
Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej


23.06., czwartek, 9.30-11.30

Prowadzenie: prof. dr Kris Van Heuckelom (KU Leuven, Belgia), prof. dr Tamara Trojanowska (University of Toronto, Kanada)

Uczestnicy: prof. Allen Kuharski (Swarthmore College, Swarthmore, USA), prof. Krystyna Iłłakowicz (Yale University, New Haven, USA), prof. Joanna Rydzewska (Swansea University, Swansea, Wielka Brytania), dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Transnarodowość rozumiana jako proces kulturowego przenikania się ludzkich praktyk oraz powiązań instytucjonalnych pod wpływem zwiększającej się mobilności i komunikacji (zarówno fizycznej jak i wirtualnej) oraz masowych migracji odgrywa coraz ważniejszą rolę w badaniach kultury. Kategoria ta dotyczy też coraz bardziej badań nad filmem i teatrem. Założeniem tego panelu jest zatem eksplorowanie różnych wymiarów transnarodowości w polskiej kulturze filmowej i teatralnej. Obejmuje ono m.in. następujące kręgi zagadnień:
  1. „transnarodowe” aspekty estetyczne, formalne i tematyczne tekstów filmowych, spektakli teatralnych i performance’ów;
  2. obecność i działalność polskich twórców filmowych i teatralnych (reżyserów, aktorów, scenarzystów, performersów…) poza obiegiem krajowym;
  3. wszelkie aspekty produkcji, dystrybucji i recepcji kina i teatru polskiego, które przekraczają bariery narodowe (ze zwróceniem szczególnej uwagi na festiwale międzynarodowe w kraju i za granicą oraz inicjatywy popularyzujące polskie kino i teatr);
  4. odbiór kina i teatru polskiego za granicą;
  5. związki między kinem/teatrem polskim a kinem/teatrem zagranicznym;
  6. pograniczność jako miejsce szczególnych napięć oraz przenikania się kultur.
Poza wskazanymi zagadnieniami w ramach panelu poruszane będą również tematy związane z edukacją filmową i teatrologiczną na polonistykach poza krajem, takie jak:
  1. miejsce, jakie zajmują przedmioty filmoznawcze i teatrologiczne w zagranicznych programach studiów polonistycznych;
  2. rola, jaką odgrywają film, teatr i performance w nauczaniu języka polskiego jako obcego (np. wykorzystywanie utworów filmowych/teatralnych w glottodydaktyce).

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności