Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Panel III
Literatura polska w świecie


24.06., piątek, 9.30-11.30

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski, Katowice), prof. dr Zhao Gang (Beijing Foreign Studies University, Pekin, Chiny)

Uczestnicy: prof. dr hab. Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr Constantin Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria), prof. dr Michał Mikoś (Uniwersytet w Wisconsin-Milwaukee, USA), prof. dr Małgorzata A. Packalén Parkman (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja)

Kiedy w sformułowanym temacie panelu będziemy akcentować przede wszystkim sytuację „światowości” literatury polskiej, jako obszar namysłu można wskazać trzy kręgi zagadnień.
W wymiarze pierwszym „światowość” to każdy fakt obecności literatury poza obiegiem krajowym. Interesujące są zatem rejestracje i opisy sytuacji, form oraz sposobów obecności literatury polskiej wśród konkretnych zagranicznych publiczności. Szczególną uwagą należy obdarzyć te obecności, które mają charakter wyjątkowych zdarzeń i osobliwości, szczególnego poruszenia w przedmiocie, czegoś, co dokumentuje status literatury polskiej jako „bywalca” w danym kręgu kulturowym. Jako przykłady fenomenów godnych tej nazwy można wskazać zagraniczne antologie, wybory, monografie, syntezy, opracowania, odczytania i interpretacje – zwłaszcza te, które jawnie przeczą standardowym i kanonicznym (czytaj: narodowym) lekturom, a wychodząc poza obieg stricte literacki – adaptacje, przyswojenia i oswojenia (się), mody i popularności, interioryzacje literatury polskiej w obszarze pozaliterackich zachowań i sytuacji kulturowych. Ów obszar przygód recepcyjnych literatury można uzupełnić wpływami i oddziaływaniami na literaturę danego kręgu kulturowego lub ostrożniej mówiąc – korespondencjami, paralelami i wspólnotami, które mogła inspirować literatura polska.
Przedmiotem refleksji można uczynić również te zagadnienia, które wiążą się z faktem, że literatura polska jest częścią literatury światowej. Tutaj korespondencje, paralele, dialogi kulturowe i wspólnoty stają się przedmiotem namysłu komparatystycznego, a „światowość” może być rozumiana jako aktywne uczestnictwo literatury polskiej w literaturze światowej. Wspólnota idei, motywów, konwencji literatury światowej i literatury polskiej, udział w ich tworzeniu to przykładowe problemy panelu.
Literatura polska w świecie to także ta połać literatury polskiej, która jest tworzona poza granicami kraju, zwłaszcza zaś współczesny segment jej historii. Sprawa statusu tej literatury, specyfiki, tożsamości, identyfikacji kulturowej, inter- i transkulturowości to przykładowo wybrane jej oblicza.

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności